Melding datalek

>Melding datalek
Melding datalek 2019-04-10T15:13:36+01:00

Formulier melding datalek

Vermoed jij dat Deg onjuist is omgegaan met jouw persoonsgegevens? Ben je (ongewild) in aanraking gekomen met gevoelige gegevens van iemand anders? Meld het ons.

  • Vertel kort wat er volgens jou is gebeurd.
  • Welke gegevens zijn volgens jou gelekt? Denk hierbij bijvoorbeeld aan BSN, identiteit, medische gegevens, financiële gegevens, politieke overtuiging, wachtwoorden.
  • Van welke personen zijn de gegevens gelekt en wat zijn hun contactgegevens?
  • Wie heeft volgens jou onbedoeld de beschikking over de gegevens gekregen?
  • Wat is (al) gedaan om de schade/gevolgen te beperken?
  • Voor vragen omtrent datalekken, privacy en de AVG kunt u contact opnemen met onze privacy officer, de heer K. San. De heer San is te bereiken via telefoonnummer 010 286 24 18.